Bodil Krokodil på alla förskolor – Norra Västerbotten

Publicerad idag 10:15. Av Karin Israelsson

Bodil Krokodil bör införas på alla förskolor i Skellefteå kommun. Det skriver Andreas Löwenhöök (M) i en motion.

Bodil Krokodil är ett tandhälsoförbättrande, pedagogiskt verktyg. Nu menar Andreas Löwenhöök att för- och grundskolenämnden bör införa det på kommunens förskolor och även på öppna förskolor.

Andreas Löwenhöök. Vill införa Bodil Krokodil.

Han menar att insatsen skulle ge bättre förutsättningar för positiv hälsoutveckling hos barn och tillägger att det, ur ett folkhälsoperspektiv, är kostnadseffektivt.

För- och grundskolenämnden skriver i sitt svar att förvaltningen beslutat att varje förskolechef själv gör bedömning om de vill använda verktyget eller inte. Man skriver också att olika förskolor har olika satsningar på pedagogiker, profiler, samarbetspartners och att beslutsmandatet ligger i förskolechefernas händer.

ANMÄL TILL PRESSOMBUDSMANNEN

Norran följer självklart de etiska regler som finns samlade i ”Spelregler för press, radio och TV”. Det är en samling regler som tagits fram gemensamt av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion.

Det innebär inte i första hand att vi formellt är bundna till en strikt regelsamling. De pressetiska reglerna ska istället utgöra grunden för en ”ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften”, som det står skrivet.

I Norrans publicistiska uppdrag ingår att informera, rapportera och kritiskt granska. Det ligger i sakens natur att en del av det vi berättar inte kommer att uppskattas av alla. Vissa kan till och med uppleva att de lider skada av en publicering.

Om du upplever att du lidit en otillbörlig publicitetsskada ber jag dig att omedelbart ta kontakt med vår nyhetsdesk på 0910-578 00 eller [email protected].

Vill du ha en pressetisk prövning av en publicering som Norran har gjort så kan du också göra en så kallad PO-anmälan.

Så gör du en PO-anmälan

Om du personligen upplever dig kränkt av en publicering på norran.se eller i Norran kan du anmäla tidningen till Allmänhetens Pressombudsman.
Det innebär vanligen att du är namngiven eller på annat sätt utpekad i publiceringen.
Publiceringen ska inte vara äldre än tre månader, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Anmäler gör du enklast via Allmänhetens Pressombudsmans webbformulär. Du kan också mejla till [email protected] eller skriva till PO, Box 223 10, 104 22 Stockholm.

Marcus Melinder
Ansvarig utgivare

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Marcus Melinder Adress: Box 58, 93121 Skellefteå Besöksadress: Kanalgatan 59, Skellefteå

© Norran 2017 Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden. Information om Cookies

Publicerad idag 10:15. Av Karin Israelsson

Bodil Krokodil bör införas på alla förskolor i Skellefteå kommun. Det skriver Andreas Löwenhöök (M) i en motion.

Bodil Krokodil är ett tandhälsoförbättrande, pedagogiskt verktyg. Nu menar Andreas Löwenhöök att för- och grundskolenämnden bör införa det på kommunens förskolor och även på öppna förskolor.

Andreas Löwenhöök. Vill införa Bodil Krokodil.

Han menar att insatsen skulle ge bättre förutsättningar för positiv hälsoutveckling hos barn och tillägger att det, ur ett folkhälsoperspektiv, är kostnadseffektivt.

För- och grundskolenämnden skriver i sitt svar att förvaltningen beslutat att varje förskolechef själv gör bedömning om de vill använda verktyget eller inte. Man skriver också att olika förskolor har olika satsningar på pedagogiker, profiler, samarbetspartners och att beslutsmandatet ligger i förskolechefernas händer.

ANMÄL TILL PRESSOMBUDSMANNEN

Norran följer självklart de etiska regler som finns samlade i ”Spelregler för press, radio och TV”. Det är en samling regler som tagits fram gemensamt av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion.

Det innebär inte i första hand att vi formellt är bundna till en strikt regelsamling. De pressetiska reglerna ska istället utgöra grunden för en ”ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften”, som det står skrivet.

I Norrans publicistiska uppdrag ingår att informera, rapportera och kritiskt granska. Det ligger i sakens natur att en del av det vi berättar inte kommer att uppskattas av alla. Vissa kan till och med uppleva att de lider skada av en publicering.

Om du upplever att du lidit en otillbörlig publicitetsskada ber jag dig att omedelbart ta kontakt med vår nyhetsdesk på 0910-578 00 eller [email protected].

Vill du ha en pressetisk prövning av en publicering som Norran har gjort så kan du också göra en så kallad PO-anmälan.

Så gör du en PO-anmälan

Om du personligen upplever dig kränkt av en publicering på norran.se eller i Norran kan du anmäla tidningen till Allmänhetens Pressombudsman.
Det innebär vanligen att du är namngiven eller på annat sätt utpekad i publiceringen.
Publiceringen ska inte vara äldre än tre månader, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Anmäler gör du enklast via Allmänhetens Pressombudsmans webbformulär. Du kan också mejla till [email protected] eller skriva till PO, Box 223 10, 104 22 Stockholm.

Marcus Melinder
Ansvarig utgivare

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Marcus Melinder Adress: Box 58, 93121 Skellefteå Besöksadress: Kanalgatan 59, Skellefteå

© Norran 2017 Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden. Information om Cookies

View original post here: 

Bodil Krokodil på alla förskolor – Norra Västerbotten

Incoming desomorphine search terms:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *